Healing

Onsterfelijkheid filosofie

Onsterfelijkheidfilosofie

Lichamelijke Onsterfelijkheid

De basisgedachte van lichamelijke onsterfelijkheid is dat je persoonlijk verantwoordelijkheid kunt nemen voor de bestemming van je fysieke lichaam. Leonard Orr is de grondlegger van Rebirthing en de Onsterfelijkheid filosofie. Hij wordt ook wel gezien als een spiritueel leider.

Onsterfelijkheid denkers hebben affirmaties geschreven die gebruikt kunnen worden om zekerheid te bevestigen en je gedachten te verhelderen. Maak je deze gedachten eigen. Je hebt niets geleerd als je je het niet kunt herinneren. Schrijf elke affirmatie drie keer per dag tot je hem moeiteloos kunt herhalen. Je kunt ze ook zingen, hardop zeggen voor de spiegel etc. Wees creatief. Herhaal ze!

 • 1. Ik ben nu in leven; daarom is mijn levensdrang sterker dan mijn doodsverlangen. Zolang ik door ga mijn levensdrang te versterken en mijn doodsverlangen te verzwakken zal ik verder leven in toenemende gezondheid en jeugdigheid.
 • 2. Het leven is eeuwig. Ik ben leven, daarom ben ik eeuwig; mijn brein als denkkwaliteit van het leven is eeuwig en mijn lichaam als materie en energie is eeuwig. Daarom heeft mijn levende lichaam een ingebouwde neiging tot eeuwig leven, tot duurzaamheid.
 • 3. Zolang ik adem, ben ik in leven. Ik adem nu vol en vrij.
 • 4. Zolang ik geest, brein en lichaam verenigd heb, praktiseer ik de waarheid.
 • 5. Ik ben onsterfelijk tot ik het tegendeel bewijs. Jij bent onsterfelijk tot je het tegendeel bewijst. Zij zijn onsterfelijk tot ze het tegendeel bewijzen.
 • 6. De dood komt misschien nooit en onsterfelijkheid is er al. Het eeuwige leven is hier, nu en in alle eeuwigheid.
 • 7. Het doel van het stoffelijke universum is mijn lichaam te steunen in behaaglijke aangename omstandigheden in gezondheid en jeugdigheid. Ik heb het recht mijn levende lijf te behouden zolang het universum bestaat en zolang ik het prettig vind.
 • 8. De komende 500 jaar eens per maand chocoladekoekjes eten is reden genoeg om onsterfelijk te zijn.
 • 9. Ik ben niet langer bang mijn moeder te verliezen door geboorte of dood; mijn moeder is de goddelijke energie die mijn bewustzijn voedt en ondersteunt met goede ideeën en mijn lichaam met het comfort en genot dat aarde, lucht, water, vuur en levende cellen verschaffen.
 • 10. Ik ben opgenomen in oneindig zijn, oneindige intelligentie en oneindige manifestatie.
 • 11. Ik vrees of betreur het verlies van mijn vader niet langer; het eeuwig protoplasma is de vader van mijn lichaam. Het eeuwig protoplasma is even oud en even jong als het hele mensenras. Het is leeftijdloos en van alle leeftijden. Mijn gedachten en bewustzijn bepalen de leeftijd van mijn protoplasma; het kan een bewuste keus zijn en mijn vroegere denkrichting is omkeerbaar. Ik ben nu aan het verjongen.
 • 12. Het eeuwig protoplasma houdt ervan mijn hele lichaam te zijn.
 • 13. Het eeuwig protoplasma is bereid mijn tanden, botten, vlees, organen en alle lichaamsdelen heel en gezond te maken.
 • 14. Al mijn protoplasma is gevuld met eeuwig leven en helende intelligentie dat reageert op mijn affirmaties en wordt geactiveerd door mijn dagelijkse ademhaling.
 • 15. Het trillende tintelende gevoel tijdens de energiestroom van het bewust verbonden ademhaling en tijdens de ademhaling purificeert mijn protoplasma, weefsel, organen en hele lichaam doelmatig van alle kwaad, psychisch vuil, vroegere trauma’s en slechte gezondheid.
  (De energiestroom wordt veroorzaakt door een ontspannen ademhalingsritme waarbij de inademing en de uitademing zijn verbonden in een vloeiende ademhaling tot een punt van gelukzaligheid is bereikt. Dit wordt toegepast als een 1 minuut durende ademhaling- discipline verscheidene keren per dag of in “Rebirthing”-sessies van een uur tot twee uur in aanwezigheid van een getrainde rebirther.)
 • 16. De dood is mijn dienaar met het doel ziekte, pijn en menselijke ellende te vernietigen.
 • 17. Ik ben nu heel aangenaam voor mezelf in de aanwezigheid van mijn ouders, mijn geliefde, mijn vrienden en andere mensen zijn allemaal heel aangenaam voor zichzelf in mijn aanwezigheid.
 • 18. Iedereen voelt zich veilig in mijn aanwezigheid en ik voel liefde voor en van iedereen.
 • 19. Ik vertrouw mijn liefde voor anderen zelfs als ze boos zijn.
 • 20. Ik ben niet bang meer voor mijn eigen boosheid of die van anderen want onder dat alles is goddelijke liefde. ik weet altijd wat me te doen staat.
 • 21. Ik ben niet bang meer voor mijn angst, omdat die zorgt voor mijn veiligheid door me te waarschuwen voor echt gevaar waaraan ik kan ontkomen door weg te lopen of door mijn negatieve en bange gedachten te veranderen.
 • 22. Het is O.K. voor me mensen die ik vertrouw op te zoeken en mijn angsten met ze te bespreken.
 • 23. Zing of zeg Om Namaha Shivai.
  Dit betekent dat God het hoogste zelf van alles is. Mijn cellen, mijn ledematen, mijn organen, de aarde, lucht, het water en vuur van mijn lichaam zijn vervuld van het eeuwige zelf. Je kunt hem in stilte of hardop zeggen of zingen. Het is de opperste, eeuwige affirmatie.
  Je kunt ook als je dat liever doet, zeggen Jezus Christus, Jehova, Allah, Krishna of welke andere naam van God ook die de Goddelijke aanwezigheid in je lichaam en bewustzijn oproept.
  Onsterfelijkheid wordt geschonken aan hen die de onwetendheid van hun jeugd ontrafelen. Suggesties:
 • A. Leer de affirmaties uit je hoofd.
 • B. Telkens wanneer je in de verleiding komt om op te geven – niet doen! Gevoelens van depressiviteit, hopeloosheid en hulpeloosheid zijn krachteloos en zullen spontaan oplossen.
 • C. Angst is een negatieve gedachte die je op elk tijdstip kunt veranderen door hem te vervangen door een positieve gedachte.
 • D. Als er een God is, houdt hij van jou en je lichaam. Als jij ervan geniet, geniet Hij ervan.
 • E. Praat over je gevoelens met vrienden of spirituele raadgevers.
 • F. Maak overvloedig leven en lichamelijke onsterfelijkheid tot sociaal aanvaardbare gespreksonderwerpen.
 • G. Laat alles wat negatief en ziekelijk is uit je gedachtewereld los.
 • H. Het is O.K. een spirituele leraar, goeroe of wie dan ook te hebben die je kan helpen.
 • Nadat ik ze uit mijn hoofd heb geleerd werken mijn affirmaties voor mij of ik er nu mee werk of niet. 

  Bron: Lichamelijke onsterfelijkheid en gezond verstand, Leonard Orr.